La Bouteille Roggel Besloten Wijnhuis
 

AVG

Beste relatie,
La Bouteille Besloten Wijnhuis vindt de bescherming van de privacy van haar klanten erg belangrijk. Wij stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te houden.
Op 25 mei 2018 veranderde er veel op het gebied van privacybescherming. Op deze datum werd de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) definitief vervangen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Het is daarom van belang dat u weet welke persoonsgegevens wij van u registreren.
La Bouteille Besloten Wijnhuis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens:
Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres
Bankrekeningnummer / Factuur gegevens indien voor u van toepassing.
La Bouteille Besloten Wijnhuis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling; U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren; Om goederen en diensten aan te kunnen leveren; Verzenden van onze activiteiten, nieuwsbrief en/of reclamefolder.
Het delen van persoonsgegevens met derden:
La Bouteille Besloten Wijnhuis verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wilt u meer lezen over de AVG? Wilt u uw persoonsgegeven aanpassen? Laat ons dat dan weten, dit kan per e-mail labouteille@home.nl.
Wanneer u geen actie onderneemt, gaan wij er van uit dat wij u mogen blijven mailen betreffende onze diensten en dat u het eens bent met de gegevens welke wij van u bewaren.
Heeft u bezwaar? Neem dan contact op met Marlie van Houtum-Seerden.
La Bouteille Besloten Wijnhuis
Klutemansstraat 5 – 6088 HB ROGGEL
0031 6 51472280